دانلود مدارک

دانلود مدارک

لیست مدارک مورد نیاز برای دریافت تسهیلات از طریق منبع اعتبار چک:

 • یک فقره چک صیادی به ارزش 120% مبلغ اصل و سود تسهیلات


لیست مدارک مورد نیاز برای پرسنل تجارت الکترونیک پارسیان:

 • یک فقره چک صیادی به ارزش 120% مبلغ اصل و سود تسهیلات


لیست مدارک مورد نیاز برای پذیرندگان تجارت الکترونیک پارسیان:

 • یک فقره چک صیادی به ارزش 100% ارزش دستگاه


لیست مدارک مورد نیاز برای پذیرندگان شرکت دیبا الکترونیک:

 • یک فقره چک صیادی به ارزش 120% مبلغ اصل و سود تسهیلات


لیست مدارک مورد نیاز برای پرسنل شرکت داده‌پردازی پارسیان:

 • یک فقره چک صیادی به ارزش 100% ارزش دستگاه


لیست مدارک مورد نیاز برای پرسنل پردازش افق درفک:

 • یک فقره چک صیادی به ارزش 120% مبلغ اصل و سود تسهیلاتلیست مدارک مورد نیاز برای پرسنل توان الکترونیک کوشا:

 • یک فقره چک صیادی به ارزش 120% مبلغ اصل و سود تسهیلات

 • قرارداد امضا شده (دانلود قرارداد)


دانلود اپلیکیشن

اطلاعات تماس
 • تهران، بلوار نلسون ماندلا (جردن)، خیابان شهید سلطانی (سایه)، شماره 8
 • 021-73694545 داخلی 2
 • info@vamine.ir